KAPELA DUDZIARSKA MANUGI

ZESPÓŁ REGIONALNY IM. ANNY MARKIEWICZ

ZESPÓŁ REGIONALNY NOWE LOTKO

KAPELA DUDZIARSKA MANUGI

KAPELA DUDZIARSKA MANUGI

Kapela gra zarówno muzykę autentyczną, przygrywając do tańca bukówieckim zespołom regionalnym, jak też muzykę bukówiecką we własnych aranżacjach. Koncertuje po całym kraju, również za granicą, zdobywa liczne laury na konkursach muzyki ludowej, tak autentycznej jak i folkowej. Grywa też na weselach, potańcówkach, wieczorkach.
Została założona przez Tomasza Kicińskiego w 2001 r. W 2006 r. otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga. Obecny skład Kapeli:

PATRYK SZULC – szef kapeli Manugi, dudziarz, nauczyciel gry na dudach w bukówieckiej szkole od 2018 r., zaangażowany w życie kulturalne wsi i kultywowanie tradycji. Uczeń Tomasza Kicińskiego, wcześniej członek Szkolnej Kapeli Dudziarskiej „Miglance”, laureat wielu nagród.

MICHAŁ MOCEK – skrzypek w kapeli MANUGI, laureat wielu nagród, wśród nich im. Oskara Kolberga. Gra na skrzypcach od 1980 r., uczeń Edwarda Ignysia. Rozpoczynał od przygrywania do tańca Szkolnemu Zespołowi Regionalnemu z Bukówca Górnego.

ZBIGNIEW KASPERSKI – skrzypek, członek kapeli Manugi, gra na skrzypcach od 1993 r. Uczeń Tomasz Kicińskiego, jako uczeń przygrywał do tańca Szkolnemu Zespołowi Regionalnemu. Laureat wielu nagród, wśród nich im. Oskara Kolberga.

WOJCIECH WOJCIECHOWSKI – dudziarz w kapeli Manugi. Uczeń Tomasz Kicińskiego, wcześniej członek Szkolnej Kapeli Dudziarskiej „Miglance”, gra na dudach od 2003 r. Laureat wielu nagród.

ZESPÓŁ REGIONALNY IM. ANNY MARKIEWICZ

Historię Zespołu Regionalnego z Bukówca Górnego należy rozpocząć od lat trzydziestych XX wieku. Już wtedy grupa Bukówczan, skupionych wokół Marii Polochówny, propagowała tradycyjne tańce i muzykowanie. Ci sami ludzie, okazjonalnie prezentowali bukówiecki folklor w okresie po II wojnie światowej. Dopiero jednak Anna Markiewicz założyła w 1964 Zespół Regionalny, rozszerzając działalność tej spontanicznej grupy.

Przy dźwiękach autentycznej kapeli i w autentycznych strojach wyciągniętych z babcinych kufrów jeździli po Polsce prezentując czysty, nieskażony stylizacją folklor.

W ciągu ponad  pięćdziesięciu lat działalności, Zespół dał setki koncertów w kraju 

i za granicą, zdobywając prestiżowe nagrody na ogólnopolskich festiwalach w Płocku, Rzeszowie, Strzegomiu, Kazimierzu nad Wisłą, Toruniu, Szreniawie, Tarnogrodzie. Koncertował w Filharmonii Warszawskiej i Sali Kongresowej Pałacu Kultury.

       Najcenniejszą nagrodą jest Nagroda im. Oskara Kolberga, przyznana Zespołowi w 1979 r.

      Prócz tańców i śpiewów, Zespół  ma w repertuarze liczne widowiska obrzędowe, np.: Wesele bukówieckie, Oczepiny, Winiec gospodarski, Nowe lotko, Świniobicie, Dźwiganie, Święcenie ziół, Przygotowanie do odpustu Przemienienia Świętego.

      Anna Markiewicz kierowała Zespołem przez 35 lat, odgrywając ogromną rolę 

w ocaleniu autentycznej kultury Bukówca.  Obecnie Zespół prowadzi jego wieloletnia tancerka, a wcześniej tancerka Szkolnego Zespołu Regionalnego, Małgorzata Woźna.

ZESPÓŁ REGIONALNY NOWE LOTKO

Zespół Regionalny „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego (dawniej Szkolny Zespół Regionalny) powstał w 1970 r. W ciągu  50  lat istnienia  przez Zespół przewinęło się ponad 280 dzieci i młodzieży (w tym około 40 grających na dudach i skrzypcach podwiązanych). 

W repertuarze Zespołu są tradycyjne śpiewy i tańce bukówieckie, tańczone przy kapeli dudziarskiej oraz gry i zabawy dziecięce, zwyczaje ludowe, teksty w gwarze bukówieckiej, lekcje regionalne dla szkół i przedszkoli. Zespół tańczy także wybrane tańce narodowe oraz polki i walczyki z okresu międzywojennego. W stosownych okresach roku obrzędowego, dzieci i młodzież z Zespołu kultywują na żywo zwyczaje ludowe swojej wsi, chodząc z nowym lotkiem czy lotając z klekotami. 

Do Zespołu zwykle należy 30 – 40 dzieci w wieku 6 do 19 lat. Zespół z sukcesami bierze udział w przeglądach i festiwalach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Kielce, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Wrocław, Przytoczna, Włocławek, Praga, Złote Piaski, Bordun). Koncertuje w kraju i za granicą (w Czechach, Słowacji, Niemczech i Bułgarii). Najważniejszym aspektem pracy z Zespołem jest dalsze zachowanie autentycznej kultury ludowej tej wsi w przekazie pokoleniowym.

Od 1989 r. instruktorem i kierownikiem Zespołu jest mgr Zofia Dragan, od 2013 roku drugim instruktorem jest Barbara Dragan. Gry na dudach i skrzypcach podwiązanych od 1994 do 2018 uczył Tomasz Kiciński. Obecnie do tańca przygrywa Zespołowi Kapela Dudziarska w składzie Tomasz Kiciński (dudy wielkopolskie) i Rafał Zając (skrzypce podwiązane).

ZOFIA DRAGAN

ZOFIA DRAGAN – prezes Stowarzyszenia Bukówczan MANU. Wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki kulturalno-oświatowej, nauczyciel plastyki i muzyki, instruktor teatru. Od 1977 r. skrzypaczka w kapeli dudziarskiej, niegdyś członek kapeli. Obecnie, od 30 lat instruktor Zespołu Regionalnego Nowe Lotko z Bukówca. Regionalistka, członkini i inicjatorka powstania wielokrotnie nagradzanych w kraju i za granicą bukowieckich kapel dudziarskich. Wraz z kapelą Manugi laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga. Autorka wielu tekstów gwarowych i scenariuszy widowisk obrzędowych, propagatorka polskich obyczajów, szczególnie zwyczajów bukówieckich. Wielokrotnie odznaczana za działalność kulturalną. Autorka wielu inicjatyw kulturalnych, wydawniczych, koordynator licznych projektów artystycznych. 

BARBARA DRAGAN

BARBARA DRAGAN – przez 12 lat członek, a od 7 lat instruktor Zespołu Nowe Lotko, śpiewaczka, autorka wydawnictw regionalnych związanych z Bukówcem. Wykształcenie wyższe magisterskie, w kier. kulturoznawstwa, specjalizacja: komunikacja wizualna i organizacja kultury oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia. Współorganizator wielu imprez kulturalnych w Bukówcu i regionie.